„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Wyposażenie obiektu noclegowego Gościniec „Nad Wartą” w Uniejowie”, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Uniejowa poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa Gościniec "Nad Wartą" w Uniejowie", mająca na celu Zwiększenie i rozwój usług przedsiębiorstwa poprzez prace remontowe, budowę wiaty, budowę placu zabaw, zakup wyposażenia gastronomicznego, zakup wyposażenia siłowni i strefy spa, zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty oraz utrzymanie trzech miejsc pracy i utworzenie jednego miejsca pracy.

Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

imageimageimageimageimageimageimage

Zapytania ofertowe

ETAP I 

1) Wybudowanie placu zabaw dla dzieci:
   - pobierz zapytanie ofertowe

2) Zakup kotłów grzewczych i zasobników wody do kotłowni:
   - pobierz zapytanie ofertowe

3) Zakup oświetlenia w nowo budowanym obiekcie:
   - pobierz zapytanie ofertowe

4) Budowa "Wiaty rybaka"
   - pobierz zapytanie ofertowe
   - pobierz przedmiar

5) Wykonanie prac remontowych, malarskich i napraw tynków
   - pobierz zapytanie ofertowe
 
  - pobierz przedmiar


ETAP II

1) Wyposażenie SPA
 a) Zakup sauny fińskiej z piecem elektrycznym  
 b) Zakup jacuzzi wewnętrznego
 c) Zakup wanny do hydroterapii
 d) Zakup balii zewnętrznej z wkładem jacuzzi
 e) Wyposażenie gabinetu masażu

   - pobierz zapytanie ofertowe

2) Wyposażenie siłowni

   - pobierz zapytanie ofertowe

3) Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów zielonych wokół "Wiaty Rybaka"

   - pobierz zapytanie ofertowe